Συστήματα εκτύπωσης κωδικών σε κιβώτια, σάκους, παλέτες κ.α.

Σειρά 4000. Εκτυπωτές inkjet ψεκασμού μελάνης μεγάλων χαρακτήρων, για απλές ή σύνθετες εκτυπώσεις κωδικών και barcode, σε μεγάλες επιφάνειες.

  Εκτυπωτής CRAYON PLUS, για 1 ή 2 σειρές κειμένου σε πορώδεις επιφάνειες, με απλή λειτουργία στην ελληνική γλώσσα, ευέλικτη εγκατάσταση, οικονομία χρήσης και ελάχιστη συντήρηση. 
  Εκτυπωτής 4020, με 1 έως 4 κεφαλές, για 1 ή 2 σειρές κειμένου ανά κεφαλή, σε πορώδεις και στιλπνές επιφάνειες, σε γρήγορες ταχύτητες, με υψηλή ποιότητα και μεγάλη οικονομία. 
  Εκτυπωτής 4040, με 1 έως 4 κεφαλές, για εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης μεγάλου ύψους, με κωδικούς, λογότυπα, barcodes, datamatrix σε πορώδεις επιφάνειες, με πολύ εύχρηστη επικοινωνία, πλήρεις δυνατότητες διασύνδεσης και οικονομική λειτουργία. 
   
Εμφανίσεις: 3171